• galanhost
  • galanhost
  • galanhost
  • galanhost

ثبت دامنه

برای داشتن یک وب سایت اولین گام ثبت نام سایت می باشد که به آن دامنه یا Domain گفته می شود پس از ثبت دامنه سایت شما با آن نام در اینترنت شناخته می شود.نام دامنه از دو بخش تشکیل شده است نام و پسوند.
پسوندهای مختلفی برای ثبت وجود دارد گروهی از پسوندها نمایانگر نوع فعالیت سایت می باشد بعنوان مثال پسوند های .com , .biz و org. که دو پسوند اول نمایانگر تجاری بودن سایت و پسوند سوم معرف سازمانی بودن سایت می باشد. گروه دیگری از پسوندها ، پسوندهای جغرافیایی یا محلی می باشند.پسوند ir. پسوند جغرافیایی ایران می باشد.
برای انتخاب نام دامنه باید توجه کنید نام انتخابی تنها می تواند شامل حروف (A – Z) (a-z) اعداد (0 – 9) و خط فاصله ( – ) باشد، فاصله و ديگر نشانه ها نمي توانند در اسم دامنه به كار برده شوند.
در انتخاب نام دامنه بجهت اینکه بخاطر سپاری آن براحتی ممکن شود سعی کنید نام انتخابی حتی الامکان کوتاه و متناسب با نوع فعالیت و اطلاعات مندرج در سایت باشد.