• galanhost
  • galanhost
  • galanhost
  • galanhost

دامنه ایران

همانطور که در توضیحات ثبت دامنه ذکر شد گروهی از پسوندها جغرافیایی یا محلی هستند مثل ir. که معرف محدوده جغرافیایی ایران است.
مرکز تحقیقات فیزیک نظری تنها متولی ثبت نام دامنه های ایرانی (ir.) می باشد. این پسوندها برای وب سایتهایی که قصد تاکید بر ماهیت ایرانی خود دارند مناسب می باشد.
پسوندهای حوزه جغرافیایی ایران به ۷ پسوند به شرح زیر تقسیم می ‌شود:
1- ac.ir. : فقط برای دانشگاه‌ها یا موسسه های آموزشی
2- co.ir. : فقط برای شرکت ‌های سهامی خاص، سهامی عام، مسوولیت محدود و تضامنی
3- gov.ir. : فقط برای موسسه ها یا سازمان ‌های دولتی
4- id.ir. : فقط برای افراد دارای ملیت ایرانی
5- net.ir. : فقط برای سرویس ‌دهندگان رسمی اینترنت
6- org.ir. : فقط برای موسسه ها و سازمان‌ های خصوصی
7- sch.ir. : فقط برای مدارس