• galanhost
  • galanhost
  • galanhost
  • galanhost

دامنه بین‌المللی

معمولا پسوندهایی که به منطقه جغرافیایی خاصی تعلق ندارند بعنوتن پسوندهای بین المللی شناخته می شوند.
گالان هاست نماینده رسمی شرکت Directi ، یکی از پرفروشترین و معتبرترین شرکتهای ارائه کننده خدمات ثبت دامنه در جهان می باشد که زیر نظر بنیاد ثبت دامنه جهانی ICANN فعالیت دارد.
ما آمادگی داریم تا انواع پسوند های بین المللی و بعضی پسوندهای جغرافیایی را برای شما ثبت کنیم.