• galanhost
  • galanhost
  • galanhost
  • galanhost

آرشيو توييتر به‌روي شركت‌ها باز شد

Written by on March 2nd, 2012. Posted in اخبار عمومی

شركت‌ها از اين پس قادرند از به‌روزرساني‌هاي توييتر تا حدود دو سال گذشته براي اهداف تحقيقاتي بازار، جست‌وجو كرده و آن را مورد بررسي قرار دهند.

به گزارش انجمن دانشجويان خبرنگار ايسنا، شركت‌ها مي‌توانند توييت‌ها را از ماه ژانويه 2010 به منظور برنامه‌ريزي براي اقدامات بازاريابي، مورد هدف قرار دادن افراد بانفوذ و يا سعي در پيش‌بيني رويدادهاي خاص، جست‌وجو و بررسي كنند.

تا امروز، تنها توييت‌هاي متعلق به 30 روز پيش جهت جست‌وجو در دسترس شركت‌ها قرار گرفته بود و كاربران نيز مي توانستند به پست‌هاي متعلق به هفت روز گذشته دسترسي پيدا كنند.

منبع خبر : http://www.isna.ir