• galanhost
  • galanhost
  • galanhost
  • galanhost

سياست حفظ اسرار گوگل قوانين اتحاديه اروپا را نقض مي‌كند

Written by on March 2nd, 2012. Posted in اخبار عمومی

طبق گفته رگولاتور اطلاعات فرانسه، امكان دارد كه سياست حفظ اسرار جديد گوگل قوانين حفاظت اطلاعات اتحاديه اروپا را نقض كند.

به گزارش انجمن دانشجويان خبرنگار ايسنا، اين غول جست‌وجو در نظر دارد تا 60 سياست مختلف حفظ اسرار را از اول ماه مارس در سراسر محصولاتش يكي كند اما رگولاتورهاي اتحاديه اروپا، توقف اعمال اين سياست‌هاي جديد را درخواست كرده تا بتوانند اين تغييرات را تجزيه و تحليل كنند.

رگولاتور فرانسه اعلام كرده است كه اين سياست‌ها نگراني‌هاي عميقي را برانگيخته و نيازهاي كميسيون حفاظت اطلاعات اروپا را برآورده نمي‌سازد.

منبع خبر : http://www.isna.ir