• galanhost
  • galanhost
  • galanhost
  • galanhost

افزایش جهانی قیمت دامنه های بین المللی

Written by ghadmin on January 16th, 2012. Posted in اخبار گالان هاست

با توجه به افزایش قیمت جهانی دامنه ها توسط شرکت Verisign که از 15 ژانویه برابر با 25 دیماه 1390 انجام شده است، تعرفه ثبت و تمدید دامنه های بین المللی از ابتدای بامداد 27 دیماه 1390 افزایش خواهند یافت.

لازم به ذکر است گالان هاست  به امید کاهش قیمت ارز 2 روز صبر نمود اما با کمال تاسف تغییری در قیمت ارز ایجاد نشد و مجبور به افزایش قیمت ها شدیم.