• galanhost
  • galanhost
  • galanhost
  • galanhost

تغییر محل دفتر گروه نرم افزاری گالان

Written by ghadmin on June 8th, 2011. Posted in اخبار گالان هاست

از دی ماه سال 1389 دفتر شرکت از خیابان ارومیه غربی به آدرس، خیابان شریعتی، خیابان بهار شیراز پلاک 37 واحد 17 منتقل شد.